0.9 C
Janja
Srijeda, 06.12.2023.
NaslovnicaPodrinjeVlasenica: Javni konkurs za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2019/2020. godini

Vlasenica: Javni konkurs za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2019/2020. godini

PAYPAL donacija

Poštovani,

Vašom donacijom pomažete i unapređujete rad TV Podrinje.

Hvala Vam.

Na osnovu člana 1. Odluke o stipendiranju studenata u školskoj 2019/2020 godini i člana 8. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima i učenicima srednje škole (”Službeni glasnik opštine Vlasenica”, broj: 10/13), načelnik opštine Vlasenica raspisuje:

JAVNI KONKURS
za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2019/2020. godini

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu 40 stipendija u školskoj 2019/2020. godini, za sljedeće kategorije redovnih studenata visokoškolskih ustanova:

Studenti sa prosječnom ocjenom 8,50 i više i učenici generacije,
Studenti, čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, i studenti iz višečlanih porodica,
Studenti bez roditelja, studenti djeca poginulih boraca, studenti djeca invalida, studenti sa hendikepom i civilne žrtve rata.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati redovni studenti visokoškolskih ustanova, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Vlasenica, i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

1) da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2) da su studenti druge ili viših godina studija na prvom ciklusu studija,

3) da prvi put upisuju godinu studija u školskoj 2019/2020. godini,

4) da nisu obnavljali dvije ili više godina studija, izuzev u slučajevima teže bolesti, njege djeteta do godine dana života i održavanja trudnoće, te drugim opravdanim slučajevima, za koje su dužni priložiti odgovarajuće dokaze,

5) da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja, i

6) da nisu stariji od 28 godina života.

III

Kriterijumi za utvrđivanje rang–liste studenata za dodjelu stipendija su:

1) uspjeh u prethodnim studijskim godinama,

2) upisana godina studija i

3) socijalni status.

IV

Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije biće dostupan kandidatima na internet stranici opštine Vlasenica: www.opstinavlasenica.org, a može se preuzeti i lično u Prijemnoj kancelariji Oštinske uprave opštine Vlasenica.

V

Potrebna dokumentacija

Uz zahtjev za dodjelu stipendije studenti sa prosječnom ocjenom 8,50 i više i učenici generacije, kao i studenti, čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, i studenti iz višečlanih porodica dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

Potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija ,
Ocjene iz prethodnih godina studija, sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena, postignutih tokom studiranja,
Ovjerenu fotokopiju indeksa-prva strana,
Fotokopiju lične karte,
Ovjerenu izjavu da nisu korisnici stipendije drugih subjekata,
Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
Uvjerenje da su korisnici socijalne pomoći,
Dokaze o primanjima za svakog člana domaćinstva:

Dokazi o visini ličnih primanja,
Uvjerenja o iznosu penzija,
Potvrde Biroa za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
Ostale dokaze o primanjima,

Fotokopiju nagrade ili priznanja sa republičkih i državnih takmičenja.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije studenti bez roditelja, studenti djeca poginulih boraca, studenti djeca invalida, studenti sa hendikepom i civilne žrtve rata dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

Potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija,
Ocjene iz prethodnih godina studija, sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena, postignutih tokom studiranja,
Ovjerenu fotokopiju indeksa,
Fotokopiju lične karte
Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
Ovjerenu izjavu da nisu korisnici stipendije iz drugih izvora finanasiranja,
Sljedeća uvjerenja ili dokaze:

Izvod iz matične knjige umrlih (djeca bez jednog ili oba roditelja),
Uvjerenje da su članovi porodice poginulog borca,
Uvjerenje o invalidnosti (učenici i studenti čiji je roditelj invalid),
Uvjerenje da su korisnici socijalne pomoći,
Uvjerenje o hendikepu osobe, koja se prijavljuje na konkurs,

Dokaze o primanjima za svakog člana domaćinstva:

Dokazi o visini ličnih dohodaka,
Uvjerenja o iznosu penzija,
Uvjerenja o iznosu porodične i lične invalidnine,
Potvrdu Biroa za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
Ostale dokaze o primanjima.

Ovjerene fotokopije nagrada, priznanja, diploma, naučnih i projektnih radova, i sl.

VI

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun na svoje ime u nekoj od banaka u Republici Srpskoj.

VII

Zahtjevi za dodjelu stipendija sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično, u prijemnu kancelariju Opštinske uprave opštine Vlasenica, šalter broj 6, sa naznakom ”Komisija za dodjelu stipendija –Ne otvarati-”.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII

Javni konkurs biće objavljen na internet stranici opštine Vlasenica: www.opstinavlasenica.org i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Vlasenica.

IX

Javni konkurs ostaje otvoren od 15.11.2019. godine do 16.12.2019. godine.

X

Preliminarna rang-lista kandidata biće objavljena na internet stranici opštine Vlasenica: www.opstinavlasenica.org i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Vlasenica.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora na istu Načelniku opštine, u roku od osam dana od dana objavljivanja.

Na osnovu razmotrenih prigovora, formiraće se konačna rang-lista, koja će se objaviti na isti način.

Dokumenti za preuzimanje:
Zahtjev za stipendiju prosjek veći od 8.5 i učenici generacije
Zahtjev za stipendiju slabo materijalno stanje i višečlane porodice
Zahtjev za stipendiju studenti bez roditelja, PPB, CŽR, hendikep

/podrinjemedia.ba/opstinavlasenica.org

Najnovije vijesti