Zvornik: Preliminarna rang lista za dodjelu plastenika

2907

Na zvaničnoj internet stranici i na oglasnoj tabli Gradske uprave Zvornik danas je objavljena preliminarna rang lista za dodjelu plastenika po Javnom pozivu za izbor korisnika projekta „Unapređenje plasteničke proizvodnje povrća“.

Podnosioci prijava mogu uložiti prigovor na preliminarnu listu, uz odgovarajući dokaz, u roku od sedam dana od dana objavljivanje preliminarne odluke.

Prigovori se predaju na šalteru broj 7. u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave Zvornik.

U okviru ovog projekta biće dodijeljeno 25 plastenika socijalno osjetljivim domaćinstvima iz ruralnog područja grada.

PRELIMINARNA LISTA SA BODOVNIM STANJEM:

Ukupna vrijednost projekta je 61.424 KM od čega Gradska uprava učestvuje sa 17.924 KM, a Fond za podsticaj lokalnog razvoja sa 43.500 KM.

Fond za podsticaj lokalnog razvoja formiran je u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja koji je zajednički projekat Vlade Švajcarske i UNDP-a, sa ciljem da se pruži podrška realizaciji projekata koji su obuhvaćeni Strategijom integrisanog lokalnog razvoja i Planom implementacije za period 2019-2021. godina.