Radi se o projektu kojeg je podržala Razvojna banka Vijeća Evrope sa donatorima i domaćom kontribucijom koju je osigurala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Pored pandemije uzrokovanom koronavirusom (COVD-19) radovi na izgradnji objekata sa višestambenim jedinicama su u toku u nekoliko gradova i općina u Federaciji BiH. Izvođači radova poštuju upute nadležnih u suzbijanju i širenju virusa, prateći ugovorene rokove, te marljivo rade na izgradnji više stotina stambenih jedinica za porodice koje žive u kolektivnim centrima, kao i porodice u stanju potrebe. U Tuzlanskom kantonu ih je najviše.

– Potpisali smo sporazume sa devet općina i gradova u Tuzlanskom kantonu o izgradnji 700 stambenih jedinica za 19 podprojekata vrijednosti preko 25 miliona eura. Trenutno je aktuelna je izgradnja 256 stanova, u završnoj fazi je izgradnja stanova u tuzlanskim naseljima Miladije i Solina, u Špionici kod Srebrenika, u Sapni, a u srebreničkom naselju Tinja smo nedavno započeli izgradnju. Svi podprojekti za ovaj kanton su pokrenuti i u određenoj fazi realizacije – istakao je Edin Ramić, ministar raseljenih osoba i izbjelgica.

Nakon okončanja svih radova i stvaranja uslova za useljenje korisnika pristupit će se dodjeli stanova porodicama koje su odabrane putem javnih poziva koje su provodile lokalne zajednice.