0.4 C
Janja
Srijeda, 29.11.2023.
NaslovnicaPodrinjeZvornik: Održana 35. redovna sjednica gradske Skupštine

Zvornik: Održana 35. redovna sjednica gradske Skupštine

PAYPAL donacija

Poštovani,

Vašom donacijom pomažete i unapređujete rad TV Podrinje.

Hvala Vam.

VIDEO PRILOG SA SKUPŠTINE MOĆI ĆETE POGLEDATI NA TV PODRINJE U NEDJELJU, 14. JUNA, U EMISIJI “HRONIKA PODRINJA” OD 18:00H.

Nakon višemjesečne pauze, danas je održana 35. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj je usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta grada za prošlu godinu. U 2019. godini ostvaren je suficit od 623.000 KM. Ukupna budžetska sredstva, transferi i primici/prilivi ostvareni su sa 24.252.961 KM. Poreski prihodi ostvareni su u iznosu od 17.292.437 KM, neporeski u iznosu od 2.947.522 KM, a ostalo su transferi, primici, grantovi i neiskorištena sredstva po osnovu kredita i obveznica iz prethodne godine.

Gradska Skupština usvojila je i Izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine u iznosu od 5.228.792 KM ili 22 posto što je približno u skladu sa planom.

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović ocijenio je da je prvi kvartal ove godine bio zadovoljavajući, ali da je u drugom kvartalu, zbog pandemije virusa korona, značajno lošije punjenje budžeta, te da će neke mjere biti donosene do kraja mjeseca.

Odbornici su usvojili i Odluka o usvajanju mjera za pomoć privrednim subjektima na području grada u svrhu sanacije štete izazvane pandemijom virusa korona. Privredni subjekti kojima je bio zabranjen rad, na osnovu ove Odluke, imaju pravo na 100 odsto, a oni kojima je bio ograničen ili otežan rad, na 50 posto od iznosa alikvotnog dijela komunalne takse za isticanje poslovnog imena za mart, april i maj ove godine. Subvenciju naknade od Grada Zvornika za zauzimanje javne površine, kao i zakup prostora u vlasništvu Grada, u iznosu od 100 odsto imaju subjekti kojima je bio zabranjen rad, a od 50 posto oni kojima je bio ograničen. Zahtjeve za subvenciju privredni subjekti moći će da podnesu po osnovu Javnog poziva koji će biti objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada Zvornika.

„Mi ćemo podržati naše privrednike i na način da ćemo raspisati konkurs za podsticaj zapošljavanja radnika, a negdje će to možda biti i povratak onih radnika koji su zbog pandemije virusa korona i vanrednog stanja ostali bez posla. Za tu namjenu u ovogodišnjem budžetu imamo 400.000 KM – rekao je gradonačelnik.

Na inicijativu Privrednog savjeta, u danas donesenoj Odluci o izmjenama Odluke o komunalnim taksama,, uvedene su olakšice za korišćenje javnih površina radi odlaganja građevinskog materijala u dužem vremenskom periodu i smanjena je komunalna taksa za isticanje poslovnog imena za hotele sa 1.200 KM na 800 KM i motele sa 1.000 KM na 800 KM.

Skupština je usvojila i Odluku o usvajanju plana kapitalnih investicija grada Zvornika za period 2020-2022. godina.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović istakao je da je vrijednost investicija oko 70.000.000 KM, te da se radi o veoma važnim i bitnim projektima za naš grad.

„Između ostalog radi se o projektima regulacije korita rijeke Sapne i rijeke Drine, završava se rekonstrukcija Mosta Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, započela je rekonstrukcija Doma zdravlja, a u narednom mjesecu očekujemo da počne izgradnja ambulante u Branjevu, kao i vodovoda Lokanj-Pilica, te drugih projekata.“

On je dodao da u samom gradu ono što prvo slijedi jeste izgradnja parking prostora ispred crpne stanice Mejdan sa 50-60 parking mjesta.

U usvojenom Izvještaju o radu gradonačelnika i Gradske uprave Zvornik za 2019. godinu, između ostalog, navedeno je da je nastavljen trend realizacije planiranih projekata Radilo se na unapređenju infrastrukture na lokalnom nivou i poboljšanje poslovnog okruženja. U trošenju budžetskih sredstava postupalo se u skladu sa zakonom, polazeći od usvojenih budžetskih dokumenata. Gradonačelnik je svoju funkciju ostvarivao i kroz radne sastanke sa direktorima javnih institucija i preduzeća čiji je osnivač grad Zvornik, te sa nadležnim ministarstvima i drugim republičkim organima, privrednicima i predstavnicima međunarodnih organizacija i drugih institucija.

Na sjednici je usvojen i Program rada gradonačelnika i Gradske uprave za 2020. godinu u kojem je navedeno da će se raditi na privlačenju novih investitora, na dodatnom podsticanju samozapošljavanju, kao i realizovanju aktivnosti za unapređenje postojeće infrastrukture.

Odbornici su utvrdili da je prosječna, konačna građevinska cijena jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području grada Zvornika u 2019. godini iznosila 706,00 KM. Ova cijena služi kao osnovica za izračunavanje rente.

Donesena je i Odluka o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2020. godinu koja je utvrđena kao prosječna cijena izgradnje komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina. Ova naknada se umanjuje za procenat učešća površina javnih objekata u ukupnoj površini objekata planiranih regulacionim planom.

Skupština je usvojila Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog plana šireg urbanog područja grada Zvornik na period 2020-2035. godina. Postojeći plan ističe zaključno sa 2020. godinom.

Danas je usvojen Izvještaj o stanju u poljoprivredi grada Zvornik u 2019. godini, kao i Program korištenja budžetskih sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje na području grada Zvornika za tekuću godinu. Ukupna sredstva planirana u gradskom budžetu za ovu namjenu iznose 385.000 KM što je najviše do sada. Maksimalan iznos podsticaja u oblasti proizvodnje mlijeka je 3.000 KM, a svih ostalih vrsta podsticaja 2.000 KM, a ono što je novina jesu podsticaji za sijanje soje.

Usvojeni su i Izvještaj o stanju sudskih i drugih predmeta u kojima se kao jedna od strana pojavljuje Grad Zvornik za period 01.01-31.12.2019. godine, Odluka o dopuni Odluke o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica u naselju na području grada Zvornika, izvještaji o izvršenju proizvodno finansijskog plana Šumske uprave, te o radu AD “Vodovod i komunalije“, AD “Zvornik stan“, JP “Regionalna deponija“ doo, kao i javnih ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik. Informacije o organizovanosti, opremljenosti i funkcionisanju civilne zaštite na području grada Zvornika i o stanju maloletničke delikvenciji na području grada Zvornik za 2019. godinu su takođe usvojene.

Na sjednici Skupštine grada, zbog okončanja postupka javne konkurenicije, razriješeni su vršioci dužnosti i imenovani direktori Doma zdravlja i Rekreativno sportskog centra Zvornik.

Današnje zasijedanje održano je uz poštovanje zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije i Uputstva „Instituta za javno zdravstvo“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

/S.Savić/E.B.

Najnovije vijesti