Zvornik: Otvorena radionica za djecu sa smetnjama u razvoju

107

Gradska uprava Zvornik i UNICEF, sa ciljem ublažavanja negativnih posledica pandemije, realizuju projekat „Pružanje podrške djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima u uslovima pandemije virusa COVID 19“.

U okviru projekta u Centru za podršku djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima organizovan je kompjuterski kutak za osposobljavanja korisnika za rad na računaru, pruža im se podrška u učenju i uspostavljena je školica fizičkih aktivnosti.

Predviđeno je održavanje pet radionica za roditelje i druge članove porodica djece sa smetnjama u razvoju i biće izrađena analiza individualnih potreba korisnika Centra za asistivnim tehnologijama radi praćenja nastave na daljinu, kao i analiza materijalnog stanja njihovih porodica i potreba za materijalnom podrškom. Takođe, izvršena je nabavka dva laptopa.

U svrhu realizacije projekta angažovani su profesori razredne nastave, diplomirani inženjer informatike, profesor fizičkog vaspitanja i psiholog.

Projekat čiji je ukupan budžet 20.625 KM trajaće šest mjeseci.

/GU Zvornik/

/E.B.