Zvornik: Biblioteka TŠC-a u novim prostorijama

1316

Školska biblioteka TŠC-a u Karakaju je premještena na novu lokaciju u posebno opremljenom dijelu centralne zgrade škole.

Dugi niz godina biblioteka je bila smještena na neodgovarajućoj lokaciji i prostoru koji nije ispunjavao ni minimum standarda. Zahvaljujući angažovanju menadžemanta škole biblioteka je konačno dobila prostor koji zaslužuje. Sada su stvoreni preduslovi za ostvarivanje vaspitno-obrazovne, bibliotečko-informacione i kulturne djelatnosti biblioteke.

Budućnost biblioteke je u transformisanju u multimedijalni centar koji će ponuditi knjige i informacije na različitim formatima.

Кnjiga to zaslužuje, a čitaoci još više.

podrinjemedia/birac