Kontakt

 

Studio Ime i prezime e-mail telefon
JANJA Elvir Ibrišimović (direktor) redakcija@podrinjemedia.ba 062/900-421
ZVORNIK Elmedin Bošnjak zvornik@podrinjemedia.ba 062/900-592
BRATUNAC Armin Majstorović bratunac@podrinjemedia.ba 062/900-561