Kontakt

 

Studio Ime i prezime e-mail telefon
JANJA Direktor redakcija@podrinjemedia.ba 062/900-146
ZVORNIK Elmedin Bošnjak zvornik@podrinjemedia.ba 062/900-592