Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS u Potočarima

1432

Udruženje “HO Međunarodni forum solidarnosti  EMMAUS” je domaća nevladina organizacija osnovana 1999.g. sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva kojima je ta pomoć potrebna. Sa preko 263 uposlenika, 50 aktivnih volontera i mrežom ureda u Doboj-Istoku, Sarajevu, Srebrenici i Zvorniku, MFS-EMMAUS djeluje na cijelom teritoriju BiH i predstavlja jednu od najvećih samo-održivih NVO-a u zemlji i šire.

Od 2009.g. MFS-EMMAUS otvara svoju kancelariju  i u Srebrenici.

Detaljnije u video prilogu naše i Vaše TV Podrinje.

podrinjemedia.ba