0.4 C
Janja
Srijeda, 29.11.2023.
NaslovnicaEkonomijaMilići : Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za raspored sredstava za...

Milići : Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za raspored sredstava za podsticaj povratka

PAYPAL donacija

Poštovani,

Vašom donacijom pomažete i unapređujete rad TV Podrinje.

Hvala Vam.

Opština Milići na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu rasporeda sredstava za podsticaj povratka raspisuje javni poziv za podnošenje prijava:

1.Pravo apliciranja imaju fizička lica, ovlašteni predstavnici naseljenih mjesta sa pretežno povratničkom populacijom kao i grupe građana navedenih naseljenih mjesta.

A) USLOVI UČEŠĆA ZA PROJEKTE INFRASTRUKTURE I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Da su aplikanti ovlašteni predstavnici naseljenih mjesta ili grupe građana (spisak građana)
  • Projekat sa predmjerom i predračunom radova
  • Listu korisnika koji će ostvariti ekonomske ili druge koristi realizacijom projekta
  • Obavezno navesti učešće građana

B) USLOVI UČEŠĆA ZA FIZIČKA LICA:

  • Da je prijavljeno mjesto boravka nosioca domaćinstva na području opštine Milići
  • Da domaćinstvo ima radno sposobne članove domaćinstva
  • Da nosilac domaćinstva ima u posjedu nekretnine (objekte, zemljište ili zakupljeno zemljište koje su mu potrebne za obavljanje ili unapređenje neke djelatnosti)
  • Da je nosilac domaćinstva uredan poreski obveznik opštine Milići
  • Da domaćinstvo nije koristilo isti podsticaj u prethodnom periodu
  • Da je registrovan u APIF-u

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE FIZIČKIH LICA:

1. Zahtjev za dodjelu pomoći sa Planom utroška sredstava,
2. Prijava mjesta boravka za nosioca domaćinstva,
3. Kućnu listu,
4. Izvod iz katastra nekretnina,
5. Poresko uvjerenje da je izmirio obaveze,
6 .Kopiju lične karte i žiro računa,
7. Uvjerenje o registraciji domaćinstva u APIF-u.

Napomena:Sve dostavljene kopije moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 10 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 15. novembra. Prijave se mogu predati lično u zatvorenoj koverti u Šalter sali opštine Milići ili dostaviti putem pošte na adresu Opština Milići,ulica „Jovana Dučića“ broj 2. sa naznakom -Komisija za razmatranje prijava za dodjelu sredstava za podsticaj povratka.

Detaljnije o svemu možete se upoznati na oficijalnoj stranici opštine Milići – KLIKOM OVDJE.

Najnovije vijesti