4.3 C
Janja
Četvrtak, 07.12.2023.
NaslovnicaPodrinjeVlasenica: Javni konkurs za dodjelu stipendija u školskoj 2019./2020. godini

Vlasenica: Javni konkurs za dodjelu stipendija u školskoj 2019./2020. godini

PAYPAL donacija

Poštovani,

Vašom donacijom pomažete i unapređujete rad TV Podrinje.

Hvala Vam.

Opštinska uprava Vlasenica raspisuje konkurs za dodjelu 40 stipendija u školskoj 2019./2020. godini, za sljedeće kategorije studenata visokoškolskih ustanova:

 • Studenti sa prosječnom ocjenom 8,50 i više i učenici generacije,
 • Studenti, čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, i studenti iz višečlanih porodica,
 • Studenti bez roditelja, studenti djeca poginulih boraca, studenti djeca invalida, studenti sa hendikepom i civilne žrtve rata.

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija mogu konkurisati redovni studenti visokoškolskih ustanova, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Vlasenica, i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 1. da su državljani RS-a i Bosne i Hercegovine
 2. da su studenti druge ili viših godina studija na prvom ciklusu studija,
 3. da prvi put upisuju godinu studija u školskoj 2019/2020. godini,
 4. da nisu obnavljali dvije ili više godina studija, izuzev u slučajevima teže bolesti, njege djeteta do godine dana života i održavanja trudnoće, te drugim opravdanim slučajevima, za koje su dužni priložiti odgovarajuće dokaze,
 5. da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja, i
 6. da nisu stariji od 28. godina života

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendija su:

 1.  uspjeh u prethodnim studijskim godinama,
 2. upisana godina studija i
 3. socijalni status.

Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije biće dostupan kandidatima na internet stranici opštine Vlasenica: www.opstinavlasenica.org, a može se preuzeti i lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Vlasenica.

Potrebna dokumentacija

Uz zahtjev za dodjelu stipendije studenti sa prosječnom ocjenom 8,50 i više i učenici generacije, kao i studenti, čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, i studenti iz višečlanih porodica dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija,
 • Ocjene iz prethodnih godina studija, sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena, postignutih tokom studiranja,
 • Ovjerenu fotokopiju indeksa – prva strana,
 • Fotokopiju lične karte,
 • Ovjerenu izjavu da nisu korisnici stipendije drugih subjekata,
 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
 • Uvjerenje da su korisnici socijalne pomoći,
 • Dokaz o primanjima za svakog člana domaćinstva:
 1.  Dokazi o visini ličnih primanja,
 2. Uvjerenje o iznosu penzija,
 3. Potvrde Biroa za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 4. Ostale dokaze o primanjima,
 • Fotokopiju nagrade ili priznanja sa republičkih i državnih takmičenja.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije studenti bez roditelja, studenti djeca poginulih boraca, studenti djeca invalida, studenti sa hendikepom i civilne žrtve rata dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija,
 • Ocjene iz prethodnih godina studija, sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena, postignutih tokom studiranja,
 • Ovjerenu fotokopiju indeksa,
 • Fotokopiju lične karte,
 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
 • Ovjerenu izjavu da nisu korisnici stipendije iz drugih izvora finansiranja,
 • Sljedeća uvjerenja ili dokaze:
 • Izvod iz matične knjige umrlih (djeca bez jednog ili oba roditelja),
 • Uvjerenje da su članovi porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje o invalidnosti (učenici i studenti čiji je roditelj invalid),
 • Uvjerenje da su korisnici socijalne pomoći,
 • Uvjerenje o hendikepu osobe, koja se prijavila na konkurs,
 • Dokaze o primanjima za svakog člana domaćinstva:
 1. Dokazi o visini ličnih dohodaka,
 2. Uvjerenje o iznosu penzija,
 3. Uvjerenje o iznosu porodične i lične invalidnine,
 4. Potvrdu Biroa za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 5. Ostale dokaze o primanjima.
 • Ovjerene fotokopije nagrada, priznanja, diploma, naučnih i projektnih radova i sl.

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun na svoje ime u nekoj od banaka u RS-u.

Zahtjevi za dodjelu stipendija sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično, u prijemnu kancelariju Opštinske uprave opštine Vlasenica, šalter broj 6, sa naznakom “Komisija za dodjelu stipendija – Ne otvarati”.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Javni konkurs biće objavljen na internet stranici opštine Vlasenica:   www.opstinavlasenica.org  i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Vlasenica.

Javni konkurs ostaje otvoren od 15. 11. 2019. godine do 16. 12. 2019. godine.

Preliminarna rang-lista kandidata biće objavljena na internet stranici opštine Vlasenica  www.opstinavlasenica.org i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Vlasenica.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora na istu načelniku opštine, u roku od osam dana od dana objavljivanja.

Na osnovu razmotrenih prigovora, formiraće se konačna rang-lista, koja će se objaviti na isti način, stoji u Javnom konkursu.

Dokumenti za preuzimanje:

Zahtjev za stipendiju prosjek veći od 8.5 i učenici generacije
Zahtjev za stipendiju slabo materijalno stanje i višečlane porodice
Zahtjev za stipendiju studenti bez roditelja, PPB, CŽR, hendikep

podrinjemedia.ba

 

Najnovije vijesti