(VIDEO PRILOG) Memorijalni centar u Potočarima: Novi projekti u svrhu očuvanja sjećanja na žrtve genocida

514

Memorijalni centar Srebrenica – Potočari pokrenuo je projekat prikupljanja ličnih predmeta žrtava gencida u Srebrenici, kao i onih koji su preživjeli odnosno koji su boravili u Srebrenici od maja 1992.g. do jula 1995.g.

Također, Memorijalni centar je potpisao i memoradum sa Muzejom ratnog djetinjstva sa ciljem da se snimi stotinu priča osoba koje su bile djeca u periodu od 1992-1995.g. u Srebrenici ili su na neki način bili povezani sa Srebrenicom.

O svemu detaljnije u nastavku:

podrinjemedia.ba