4.8 C
Janja
Utorak, 05.03.2024.
NaslovnicaAktuelnostiOd januara do zdravstvene knjižice preko FZO

Od januara do zdravstvene knjižice preko FZO

PAYPAL donacija

Poštovani,

Vašom donacijom pomažete i unapređujete rad TV Podrinje.

Hvala Vam.

Za nezaposlene u RS, koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, nova godina donosi veliku promjenu u ostvarivanju prava na zdravstveno osiguranje. Umjesto preko biroa, gotovo 86.000 ljudi ovo pravo će od početka naredne godine ostvarivati direktno u Fondu zdravstvenog osiguranja, na osnovu novih propisa u RS.

S obzirom na to da nezaposlenost od 1. januara više neće biti osnov za prijavu na osiguranje, za svakog od njih pojedinačno će se utvrđivati novi osnov po kojem će ovi ljudi moći da budu zdravstveno osigurani. Iz Fonda poručuju da to znači da će početkom naredne godine svako od njih pojedinačno morati da dođe u Fond, da bi se prijavio na osiguranje, kada ih Zavod za zapošljavanje RS konačno odjavi.

– Fond zdravstvenog osiguranja RS provodiće prijavu na osiguranje prema zakonom utvrđenim osnovama za prijavu na zdravstveno osiguranje osoba koje su do sada po osnovu nezaposlenosti ostvarivali ovo pravo. Već se sa Poreskom upravom radi na pripremi svih akata i procedura da bi se te izmjene propisa provele u praksi – kažu u Fondu zdravstvenog osiguranja RS.

Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju u RS, koje su na snazi od polovine novembra, u članu 10 utvrđeno je ukupno 17 osnova za prijavu na osiguranje. Međutim, uz to su, za one koji ne ispunjavaju nijedan od tih uslova ili pravo na osiguranje ne ostvaruju kao članovi porodice osiguranika, date i neke nove mogućnosti za prijavu.

– Po prvi put daje se mogućnost da osnov za prijavu na osiguranje bude starosna dob, specifična bolest, lica bez prihoda i slično, ako ne postoji nijedan drugi osnov za prijavu na osiguranje – navode iz Fonda.

To je pripisano članom 10a izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Da li će i koliko ljudi sa biroa, eventualno, morati sami sebi da uplaćuju doprinose za zdrastveno, za sada nije poznato.

Fond je već donio i novi Pravilnik o utvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji, zdravstvenoj knjižici i elektronskoj zdravstvenoj knjižici koji, između ostalog, preciznije reguliše način prijave na osiguranje i nezaposlenih osoba. U njemu je navedeno precizno koji dokumenti treba da se predaju uz prijavu za osiguranje, za svaki od osnova za buduće osiguranje. Najčešće je to lična karta na uvid, a nekima će trebati i izjava da ne ostvaruju pravo na zdravstveno po nekom drugom osnovu, koju ovjerava nadležni opštinski organ.

U pripremi je, kažu u Fondu, i Uputstvo o prijavi lica koja su do sada pravo na zdravstveno osiguranje ostvarivala preko biroa.

– Nama je najvažnije da je i zakonom ostavljen prelazni period, do kraja februara 2020. godine, kako bi se razdvojile evidencije nezaposlenih od prava na zdravstveno osiguranje o trošku Republike, a osiguranici mogli nesmetano da ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu. U konkretnom slučaju, to su lica bez prihoda, odnosno oni koji nisu osigurani po nekom drugom osnovu, a pritom nisu u stanju da sami plaćaju zdravstveno osiguranje – ističu iz Fonda.

Jedan od razloga da se pređe na ovo za RS potpuno novo rješenje, jeste da se spriječe zloupotrebe sistema. Kako navode, neki ljudi ostvaruju prihode po raznim osnovama, formalno su nezaposleni ili rade u inostranstvu, a ostvaruju prava na teret osiguranika koji plaćaju doprinose u RS, pa se sada to mijenja.

Srpska na neki način slijedi primjere zemalja iz okruženja, jer ni u jednoj drugoj zemlji u okruženju nezaposlena lica, izuzev onih koji primaju novčanu naknadu od Zavoda za zapošljavanje, ne ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu nezaposlenosti.

Zavod: Svi će i dalje imati pravo na osiguranje

“U novembru 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, a u skladu sa tim obavještavamo vas da ćete od 1. januara 2020. pravo na zdravstveno osiguranje ostvarivati u Fondu zdravstvenog osiguranja RS”, navodi se u obavještenju Zavoda za zapošljavanje RS za nezaposlene osobe.

–  U vezi s tim potrebno je da se javite u poslovnicu Fonda zdravstvenog osiguranja, radi ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje. Sva nezaposlena lica će i dalje ostvarivati pravo na zdravstveno osiguranje, ali putem Fonda zdravstvenog osiguranja. I lica koja su prijavljena na evidenciju kao aktivni tražioci posla, od 1. januara 2020. godine ovo pravo će ostvarivati putem Fonda zdravstvenog osiguranja. U skladu s navedenim Zakonom, Zavod za zapošljavanje RS od 1. januara neće voditi evidencije o licima koja su bila prijavljena radi ostvarivanja drugih prava tako da ova lica nisu u obavezi da se javljaju Zavodu svakih 6 mjeseci – navode iz Zavoda, te dodaju da se sve dodatne informacije mogu dobiti u birou kod savjetodavca ili šefa biroa.

Izvor: Blic Srpskainfo

Podrinjemedia.ba

Najnovije vijesti