12 C
Janja
Subota, 02.03.2024.
NaslovnicaPodrinjeBratunacOpština Bratunac: Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019/20 godinu

Opština Bratunac: Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019/20 godinu

PAYPAL donacija

Poštovani,

Vašom donacijom pomažete i unapređujete rad TV Podrinje.

Hvala Vam.

U školskoj 2019/20 Opština Bratunac će stipendirati 100 redovnih studenata prvog ciklusa državnih fakulteta, kao i učenika generacije srednjih škola.

Sredstva koja su odobrena u budžetu Opštine Bratunac za 2020. godinu rasporediće se na:

 • Učenici generacije srednjih škola i učenici sa prosječnom ocjenom 5,00 tokom srednjoškolskih obrazovanja
 • 15 stipendija studentima prve godine
 • 15 stipendija studentima na osnovu prosjeka ocjena tokom studiranja (prosjek iznad 8,00)
 • 70 stipendija studentima čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, studentima bez roditelja i studentima – djeci invalida od prve do četvrte kategorije

Stipendije se dodjeljuju za školsku 2019/20 godinu i isplaćivaće se u 8 (osam) jednakih mjesečnih rata.

U slučaju da se za određene kategorije stipendista ne prijavi dovoljan broj kandidata, Komisija će preostali dio sredstava premjestiti na neke od drugih kategorija stipendista.

Visina stipendija za studente svih godina studija iznosi 100,00 KM.

Konkurs je otvoren od 08. 01. 2020. god. do 07. 02. 2020. godine.

Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da imaju prebivalište na području opštine Bratunac
 • da su u statusu redovnog studenta prvog ciklusa državnog fakulteta
 • da nisu u statusu apsolventa
 • da nisu obnavljali godinu studija za koju podnose zahtjev
 • da ne primaju stipendiju od drugog davaoca ili studentski kredit
 • da nisu stariji od 26 godina

Stipendija se može dodjeliti za najviše dva studenta iz istog porodičnog domaćinstva.

Prijave na Konkurs za dodjelu stipendije podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali opštine Bratunac.

Kandidati su obavezni da u obrascu zahtjeva popune za koju kategoriju se kandiduju, odnosno:

 • studenti prve godine
 • studenti na osnovu prosjeka ocjena tokom studiranja
 • studenti čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, studenti bez roditelja, i studenti – djeca invalida od prve do četvte kategorije

1. Uz zahtjev za dodjelu stipendije studenti prve godine su dužni priložiti:

 • Uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta
 • Fotokopiju prve strane indeksa
 • Fotokopije svjedočanstava svih razreda srednje škole
 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (šalter sala)
 • Potvrda o visini plate u poslednja 3 mjeseca za sve zaposlene članove domaćinstava, ovjerenu fotokopiju poslednjeg odreska penzije, potvrda o nezaposlenosti roditelja ili potvrda o primanju socijalne pomoći,
 • Za studente bez roditelja i studente čiji su roditelji invalidi od prve do četvrte kategorije, neophodna Uvjerenja
 • Potvrda CIPS-a o prebivalištu na području opštine Bratunac ili ovjerene fotokopije LK (za podnosioca zahtjeva i jednog roditelja)
 • Fotokopija kartice tekućeg računa podnosioca zahtjeva (ukoliko ga student posjeduje)
 • Učenici generacije podnose dokaz da su učenici generacije, kao i dokumenta pod tačkom 1., 2., 3., 7. i 8.

2. Uz zahtjev za dodjelu stipendije na osnovu prosjeka ocjena (prosjek iznad 8,0) tokom studiranja, studenti su dužni priložiti :

 • Potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija;
 • Uvjerenje o svim položenim ispitima za sve prethodne godine (ocjena za svaki predmet), sa izvedenom prosječnom ocjenom tokom studiranja;
 • Fotokopiju prve strane indeksa i svih stranica sa spiskom predmeta i ovjerenih semestara (ovjeriti);
 • Potvrda CIPS-a o prebivalištu na području opštine Bratunac ili ovjerene fotokopije LK (za podnosioca zahtjeva i jednog roditelja);
 • Fotokopija kartice tekućeg računa podnosioca zahtjeva (ukoliko ga student posjeduje).

3. Uz zahtjev za dodjelu stipendije čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, studenti bez roditelja i studenti – djeca invalida od prve do četvrte kategorije, dužni su priložiti:

 • Potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija;
 • Uvjerenje o svim položenim ispitima za sve prethodne godine studija (ocjena za svaki predmet), sa izvedenom prosječnom ocjenom tokom studiranja;
 • Fotokopiju prve stranice indeksa i svih stranica sa spiskom predmeta i ovjerenih semestara (ovjeriti);
 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (Šalter sala);
 • Potvrda o visini plate u poslednja 3 mjeseca za sve zaposlene članove domaćinstva, ovjerenu fotokopiju poslednjeg odreska penzije, potvrda o nezaposlenosti roditelja ili potvrda o primanju socijalne pomoći;
 • Za studente bez roditelja i studente čiji su roditelji invalidi od I – IV kategorije, neophodna Uvjerenja;
 • Povrde CIPS-a o prebivalištu na području opštine Bratunac ili ovjerene fotokopije LK (za podnosioca zahtjeva i jednog roditelja);
 • Fotokopija kartice tekućeg računa (ukoliko ga student posjeduje).

Kriteriji za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2019/20 godini su:

 • da su redovni studenti prvog ciklusa državnih fakulteta i da nisu obnavljali godinu za koju podnose zahtjev za dodjelu stipendije;
 • Prema uspjehu svih razreda srednje škole, prosječna ocjena množi se sa koeficijentom 3,5 za studente prve godine;
 • Za studente viših godina, prosječna ocjena iz prethodnih godina studija se množi sa koeficijentom 2. Preneseni ispiti iz prethodnih godina će se računati u prosjeku ocjena, kao ocjena 5.
 • Za svaku završenu godinu studija 0,5 bodova;
 • za studente bez oba roditelja 5 bodova;
 • za studente bez jednog roditelja 3 boda;
 • za studente čiji su roditelji invalidi od I – IV kategorije 2 boda;
 • za mjesečna primanja po članu domaćinstva:
 •  – do 150 KM 7 bodova,   
 • – do 200 KM 5 bodova,
 • – do 250 KM 3 boda.
 • Za studente deficitarnih zanimanja: 2 boda; 
 • – Prirodno matematički – odsjek matematika i fizika,
 • – Arhitektonsko-građevinski fakultet – arhitektura, građevina i geodezija,
 • – Mašinski fakultet,
 • – Elektrotehnički fakultet – računarstvo, informatika i dr.,
 • – Medicinski fakultet
 • – Stomatološki fakultet,
 • – Farmaceutski fakultet,
 • Fakultet veterinarske medicine,
 • Rudarsko – geološki fakultet.

Prijave na Konkurs sa priloženom dokumentacijom podnose se u Šalter sali opštine Bratunac, sa naznakom za Komisiju za dodjelu studentskih stipendija ili na adresu Opština Bratunac, ulica Trg Miloša Obilića bb.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Konkursa.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Odsjeku društvenih djelatnosti, kancelarija br. 23 i na web stranici Opštine Bratunac www.opstinabratunac.com.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje, stoji u Konkursu Opštinske uprave Bratunac.

podrinjemedia.ba

 

 

 

Najnovije vijesti