Bijeljina i Janja: Zagađenost vazduha i dalje u porastu

253

Na području Grada Bijeljine zagađenost vazduha je i dalje alarmantna. Prema poslednjim mjerenjima koje dobijamo na osovu servisnih informacija sa zvaničnog sajta Grada Bijeljina,

zagađenost je u porastu  u odnosnu na prethodno mjerenje.

Prizor na “Orlovom polju” u Janji

Lebdeće čestice (LČ) 123,56 µg/m3 u zoni Gradske uprave,  i 161,71 µg/m3 u zoni toplane

Dim i Ćađ                  164,70 µg/m3 u zoni Gradske uprave,  i 238,60 µg/m3 u zoni gradske toplane.

Fotografija: Elvir Ibrišimović

Podrinjemedia.ba