Potresno svjdocenje preživjelog strijeljanje “Jama Paklenik”

1562
Juna, 15. 1992. godine, nastavlja se genocid nad Bošnjacima VIŠEGRADA.
Jama “PAKLENIK”
Zbog učešća u ubistvima 48 osoba 15. juna 1992. godine kod jame Paklenik Sud BiH osudio je Miloša Pantelić na 15, a Predraga Milisavljevića na 20 godina zatvora.
Jedini je preživio FERID SPAHIĆ.
 
/E.D